Program

08:30-09:30 Registrering og kaffe

ved Adm.dir. CatoSenteret

Trond Diseth, prof.dr.med., Barneklinikken,OuS/Rikshospitalet

ved Kjersti Margrete Finsrud, Helsesøster i Frogn kommune

10:40-10:50 Pause

ved Henrik Børsting Jacobsen, Spes.klinisk psykologi,PhD, og Lars-Petter Granan, overlege, OuS/Ullevål sykehus

12:00-12:30: Spørsmål/debatt

13:30-14:30 Lunsj

ved Lars-Petter Granan, Overlege, PhD, OuS/Ullevål sykehus

15:30-15:45 Pause

ved Kasia Kozlowska, spes.i barne- og ungdomspsykiatri, prof.dr.med., Sydney, Australia

16:30-16:40 Pause

16:40-17:00 Kasia Kozlowska fortsetter

17:00-17:15 Pause

ved Vegard Bruun-Wyller, prof.dr.med. UiO, Overlege Barne- og Ungdomsklinikken AHUS

18:00-18:30 Oppsummering av dagen og paneldebatt

09:30-09:45 Pause

ved Bjarte Stubhaug,dr.med., Seniorpsykiater, Klinikk for psykisk helse, Helse Fonna. Førsteamanuensis, Klinisk insitutt 1, UiB)

ved Pernille Ravn Jakobsen, MSc, PhD, og Mette Trøllund Rask, MSc,PhD, begge fra Forskningsklinikken for funksjonelle lidelser, Aarhus Universitetssykehus

11:15-11:30 Pause

ved Helene Helgeland, overlege, Barneklinikken OuS/RH)

12:30-13:30 Lunsj

ved Berit Nordstrand, lege, spesilialist i klinisk farmakologi/ toksikologi, Spesialist i rus-og avhengighetsmedisin og kognitivterapeut

• Eksempler på godt samarbeidet med kommunehelsetjenesten og skole, (legespesialist og pedagog ved RH og lærere ved CatoSenteret) • Aktivitetsplanlegging før, under og etter institusjonsopphold (CatoSenteret)

15:15-15:30 Debatt – vegen videre

15:30- Slutt

Meeting management Logo Powered by Netovo AS